Oficjalny blog Starterfirm

Aby przenieść stronę na inny serwer, nie można zapomnieć o jej elementach składowych. Do poprawnego funkcjonowania strony internetowej potrzebne są 3 elementy:

 • domena – adres, pod którym dostępna jest strona
 • serwer – specjalny komputer pracujący 24 godziny na dobę
 • strona – właściwa strona w postaci plików: .html, .jpg i innych


Więcej o powyższych elementach można przeczytać w krótkim poradniku zawierającym przydatne informacje o stronach internetowych.

Domena internetowa

W tym wpisie zajmiemy się kwestią domeny, a dokładnie sytuacją, gdy Państwo posiadacie już domenę pod którą ma znajdować się strona.

W przypadku, gdy strona którą projektujemy znajdować będzie się na nowej domenie (pod niezarejestrowanym wcześniej adresem), zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z opłaceniem i konfiguracją domeny. Jeżeli natomiast posiadają już Państwo wykupioną domenę, pod którą należy podpiąć zaprojektowaną przez nas stronę, istnieją dwa wyjścia: cesja lub delegacja. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą opcją, czyli cesją domeny.

Czym jest cesja?

Cesja jest to przeniesienie praw i obowiązków związanych z usługą na inny podmiot, w tym przypadku na naszą firmę.

Zalety cesji

 • pilnujemy terminu wygaśnięcia domeny i przypominamy o jej opłaceniu
 • udzielamy gwarancji na stronę
 • gwarantujemy stałą roczną opłatę 99,00 zł netto za przedłużenie i administrację domeną [1]
 • w razie potrzeby, umożliwiamy bezpłatne i błyskawiczne dokonanie elektronicznej cesji na inny podmiot
Cesja jest całkowicie bezpłatna (z wyjątkiem domeny .eu, której cesja jest płatna).

W jaki sposób odbywa się cesja?

Są dwie możliwości przeprowadzenia cesji:

 • elektroniczna, która odbywa się nawet w kilka minut za pomocą poczty e-mail oraz kodu SMS
 • tradycyjna, papierowa wymagająca złożenia podpisu i pieczątki
W przypadku domen .eu nie jest możliwa cesja elektroniczna.

Cesja elektroniczna

Jest to w pełni zautomatyzowana forma cesji, w której wyeliminowane jest przesyłanie dokumentów papierowych, co znacznie upraszcza i przyspiesza całą procedurę.

Cesję rozpoczyna obecny administrator domeny, podając dane nowego abonenta w panelu zarządzania domeną:

 • nazwę firmy
 • numer REGON
 • numer NIP
 • adres siedziby
 • adres e-mail
 • numer telefonu komórkowego

Po wysłaniu formularza, obecny i nowy abonent domeny internetowej otrzymają wiadomość e-mail. Po potwierdzeniu przez obie strony chęci kontynuowania cesji, na specjalnie przygotowanej stronie należy sprawdzić poprawność danych, a następnie wygenerować hasło SMS, którym potwierdza się procedurę cesji.

Cesja elektroniczna musi zostać potwierdzona przez obie strony: obecnego i nowego abonenta, co gwarantuje bezpieczeństwo procedury.

Jako potwierdzenie cesji obie strony otrzymują wiadomość e-mail z załączonymi dokumentami.

Cesja tradycyjna

Starsza wersja cesji, z wykorzystaniem papierowych dokumentów. Cesja tradycyjna, podobnie jak elektroniczna inicjowana jest przez obecnego administratora domeny, odbywa się w kilku krokach:

 1. Administrator wypełnia wniosek cesji domeny
 2. Opieczętowany i podpisany przez obecnego i nowego abonenta domeny dokument zostaje przesłany do rejestratora (np. firmy home.pl)
 3. Po dostarczeniu poprawnie wypełnionego dokumentu, cesja powinna zostać zrealizowana do 24 godzin roboczych.

Dla prawie wszystkich domen cesja jest bezpłatna, wyjątkiem jest domena .eu.

Cesja domeny .eu jest związana z opłatą 89 zł netto, przedłuża jednak jej ważność o 12 miesięcy.

W kolejnym wpisie zajmiemy się drugą opcją umożliwienia nam świadczenia usługi hostingu, czyli delegacją domeny.[1] cena dotyczy najpopularniejszych domen: .pl, .com.pl, regionalnych (np. warszawa.pl), .eu, .com, .net, .org, .info, .biz.

Poznaj opinie naszych klientów

Damian Szewczyk

Dotychczasowa współpraca w pełni pozwala na rekomendację Starterfirm, jako partnera, który w rzetelny sposób traktuje swoje zobowiązania wobec klienta. Terminowo zrealizowany, przejrzysty i intuicyjny projekt strony atrakcyjnie prezentuje naszą ofertę.

- Damian Szewczyk
Green Hill Investments

Agencja interaktywna Starterfirm
Telefon: (+48) 884 889 447
E-mail: biuro@starterfirm.pl
Kraków, ul. Bosaków 5A / 87A

Wszelkie prawa do treści niniejszej strony zastrzeżone
© Michał Pytko IP Studio.